История

История

Основен принос за съществуването на Вело сервиз Шопов има най-възрастният член на фамилията – Димитър Стоянов Шопов, роден на 4 юли 1923 година в с. Долно Левски. През 1934  г се преселва в град Пазарджик и започва да чиракува при „Царето“, тогавашен майстор. През 1936 г. взима първия си изпит, с който става “калфа”, 1941 г. след дългото обучение взима и удостоверение за “Майстор по ремонт на велосипеди” с явяване на изпит в град Пловдив. 1944 г. е мобилизиран и на фронта в Куманово пак е поддръжка на велосипеди в пети технически взвод на “четвърта техническа бригада”. След края на войната 1945 започва да работи в Пазарджик във “Вело ремонтна работилница Шопов“ с двамата си братя Кръстьо и Иван. Междувременно изкарва и най-високия разряд за оксиженист, което много му помага в ремонта на рамки и запояването на всякакви детайли. Пенсионира се през 1982 г. и продължава да работи и да предава занаята на своите внуци. 1984 г. започва да предава опита си на големия си внук Димитър. 1989 г. започва да обучава и малкия си внук Красимир. 1994г. Красимир започва да тренира колоездене в местния клуб Печенеги до 2001 г. След години, изпълнени с хиляди километри и състезания, той е включен в националния отбор по колоездене, но мизерията и деградацията  в спорта и липсата на средства го принуждават да прекъсне активна състезателна дейност. 2006 г. Красимир регистрира фирма за поддржка и ремонт на велосипеди  ЕТ “Шопов – Красимир Шопов”. Димитър Шопов напуска този свят на 23 февруари 2014 г.  и оставя след себе си голяма следа и свой достоен наследник, който поддръжа ,,жив“ занаята и  до днес….